Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Νομική Προστασία Διευθυντικών Στελεχών

Η νομική προστασία διευθυντικών στελεχών είναι ένα είδος ασφάλισης βάση του οποίου μπορείτε να ασκήσετε τα έννομα συμφέροντά σας στους διαφορετικούς τομείς της επαγγελματικής σας ζωής.

Για να γίνει πιο κατανοητό, η ασφάλιση διευθυντικών στελεχών προσφέρει:

  • Κάλυψη για την ιδιότητά σας ως στελέχους Ιδιωτικού ή Δημοσίου τομέα.
  • Υπεράσπιση σε κάθε στάδιο πειθαρχικής διαδικασίας.
  •  Υποβολή μήνυσης σε περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης και συκοφαντικής δυσφήμισης.
  • Παρουσία κατά την παράσταση πολιτικής αγωγής σε αιτήματα αποζημίωσης που αξιώνουν χρηματικής αποζημίωση μέχρι τις 200.000€.
  • Απόκρουση και προσεπίκληση του Δημοσίου σε περίπτωση αγωγής αποζημίωσης.
  • Προσεπίκληση ασφαλιστικής εταιρείας σε περιπτώσεις επαγγελματικής αστικής ευθύνης.
  • Διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες με ευθύνη τρίτου.
  • Νομική προστασία που επεκτείνεται σε υπηρεσίες όπως η υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.

Ενδιαφέρομαι