Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Νομική Προστασία Drone και Χειριστή

Στην Ελλάδα η ασφάλιση Drone είναι αναγκαία για κάθε επαγγελματία. Συγκεκριμένα, όταν η χρήση Drone γίνεται από επαγγελματίες για βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων, ψυχαγωγία ή χαρτογράφηση μιας περιοχής θα πρέπει να διαθέτει και το ανάλογο είδος ασφάλισης.

Η εταιρεία μας παρέχει ασφάλιση Drone για χειριστές, κατασκευαστές, διανομείς, επισκευαστές καθώς και σε κάθε επαγγελματία χρήστη. Μάλιστα, καλύπτουμε ζητήματα ευθύνης που προκύπτουν από τη χρήση Drone.

Η νομική προστασία Drones καλύπτει την ιδιοκτήτη/χειριστή/εκμεταλλευόμενο στις παρακάτω περιπτώσεις:

-       Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης.

-       Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, λόγω θανάτωσης ή τραυματισμού προσώπου.

-       Ακρόασης, υποβολής έγγραφων εξηγήσεων ή απολογητικών υπομνημάτων στην Υπηρεσία της Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

-       Προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές σε περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας του χειριστή κλπ.

-       Περιπτώσεις διαφορών από ενοχικές συμβάσεις που είναι συναφείς με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη/χειριστή/εκμεταλλευόμενου.

-       Περιπτώσεις διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια του ασφαλισμένου drone.

-       Περιπτώσεις προσεπίκλησης της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρείας.

 

Πρόκειται για ένα καινοτόμο και εναρμονισμένο με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλιστικό πρόγραμμα με προτεραιότητα στο να αποκρούσει και να εξαλείψει πλήρως τους κινδύνους που απορούν από τη χρήση των drones.


Ενδιαφέρομαι