Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Ατομική Νομική Προστασία

Η ατομική νομική προστασία παρέχει ασφάλεια για την ιδιωτική ζωή του ασφαλισμένου, το επάγγελμα, την εξάρτηση από την απασχόληση και την παροχή υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν εργοδότη.

Καλύψεις ατομικής νομικής προστασίας:

 • Στις διαφορές που προκύπτουν με τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Στην υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που σχετίζεται με την παράβαση εξ’ αμελείας ποινικών διατάξεων.
 • Στην άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεων βάσει διατάξεων νόμων περί αστικής ευθύνης, περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ασφαλισμένος έχει υποστεί υλικές ή περιουσιακές ζημιές, σωματικές βλάβες και επιθυμεί να στραφεί νομικώς εναντίον του υπαίτιου τρίτου.
 • Στις διαφορές με την ασφαλιστική εταιρεία σε υποθέσεις συμβολαίων ζωής, πυρός, κλοπής και σεισμού.
 • Στην επαγγελματική δραστηριότητα εργαζομένου που δεσμεύεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας (υπάλληλος, εργάτης), σε πιθανές διαφορές εργαζομένου και εργοδότη και σε περίπτωση υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν εργοδότη.
 • Στις διαφορές που προκύπτουν από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινότητας. Περιλαμβάνεται η διεκδίκηση αξιώσεων αποζημιώσεων έναντι τρίτων καθώς και η απόκρουση απαιτήσεων, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλει ο εκάστοτε ασφαλισμένος.
 • Στις διαφορές που απορρέουν από την κύρια κατοικία του εκάστοτε ασφαλισμένου ή της εξοχικής του κατοικίας. Μάλιστα, κατοικίες που εκμισθώνονται οφείλουν να ασφαλίζονται με το πρόγραμμα νομικής προστασίας εκμίσθωσης ακινήτων.

Παραδείγματα

 1. Ο ασφαλισμένος τραυματίζεται από υπαιτιότητα τρίτου, κατά την προσέλευση του στην εργασία του. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν νομικές απαιτήσεις για σωματικές βλάβες, έξοδα γιατρών, νοσοκομείων, ενδεχόμενης αναπηρίας κτλ.
 2. Διεκδικήσεις αποζημίωσης από εργατικό ατύχημα.
 3. Σωματικές βλάβες προκαλούμενες από εσφαλμένες επεμβάσεις γιατρών.
 4. Τραυματισμός σε κέντρο διασκεδάσεως από μεθυσμένους θαμώνες.
 5. Περιπτώσεις λανθασμένης χρήσης χημικών προϊόντων σε κομμωτήριο.
 6. Λανθασμένη χορήγηση φαρμάκου σε ασφαλισμένο από τον φαρμακοποιό με συνέπεια να προκληθεί βλάβη στην υγεία του ασφαλισμένου.

Ενδιαφέρομαι