Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Ασφάλεια Φωτοβολταϊκού Πάρκου

Η ασφάλεια φωτοβολταϊκών πάρκων έχει σχεδιαστεί για να προφυλάξει την πράσινη επένδυση σας. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη αποτελεί έναν τρόπο προστασίας της εγκατάστασής σας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής της Ε.Ε. προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα από περιβαλλοντικής άποψης. Μάλιστα, προωθείται οι μορφές βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γι’ αυτό το λόγο, προσφέρονται προγράμματα για την ασφάλιση:

  • Φωτοβολταϊκών σταθμών (πάρκα)
  • Οικιακών Φωτοβολταϊκών συστημάτων εγκατεστημένων σε στέγες (πολυκατοικιών, μονοκατοικιών, μικρών επιχειρήσεων, εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων)

Το πρόγραμμα αυτό καθ’ αυτό απευθύνεται:

  • Κατασκευαστές Φωτοβολταϊκών μονάδων
  • Ιδιοκτήτες Φωτοβολταϊκών μονάδων (οικιακής ή επαγγελματικής χρήσεως)

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ασφάλιση συνδυάζει την κάλυψη κατά παντός κινδύνου για ζημιές πάσης φύσεως στις εγκαταστάσεις, καλύπτοντας παράλληλα την αστική ευθύνη έναντι τρίτων καθώς και την εργοδοτική αστική ευθύνη.


Ενδιαφέρομαι