Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Ασφάλεια Μεταφορικής Εταιρείας

Η ασφάλιση μεταφορικής εταιρείας καλύπτει την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων μιας και η ταχύτητα μεταφοράς των μεταφορικών εταιρειών αποτελεί τροχοπέδη για τη μελλοντική βιωσιμότητα ολόκληρης της επιχείρησης.

Η ασφάλιση αυτή σας εξασφαλίζει απέναντι σε προβλήματα που αφορούν:

  • Συσκευασία
  • Φόρτωση/Εκφόρτωση
  • Κλιματολογικές συνθήκες

Για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, με ταχύτατες διαδικασίες εκτελούνται οι διεθνείς διακανονισμοί που τις περισσότερες φορές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες.

Αυτά τα ασφαλιστική προγράμματα βασίζονται σε ειδικούς όρους (ρήτρες), που έχουν οροθετηθεί από το Ινστιτούτο Ασφαλιστών Λονδίνου και χρησιμοποιούνται από όλες τια ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα καθώς και στις περισσότερες ασφαλιστικές αγορές ανά τον κόσμο.


Ενδιαφέρομαι