Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Εργολαβίας

Η ασφάλιση εργολαβίας αποτελεί βασικό θεμέλιο για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου. Κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων τα απρόβλεπτα γεγονότα καιροφυλακτούν και συχνά προκαλούν σοβαρές καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους.

Απευθύνεται σε τεχνικές εταιρείες, εργολάβους οικοδομών, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, εκμισθωτές κλπ.

Στην ασφάλιση εργολαβίας προστατεύεται το ίδιο το έργο καθώς και η αστική ευθύνη προς τρίτους που έχει ο εργολάβος με τις παρακάτω καλύψεις:

 • Κλοπή
 • Σεισμό
 • Φωτιά
 • Θεομηνία
 • Έκρηξη
 • Καθιζήσεις
 • Κατακλυσμός
 • Κατολισθήσεις
 • Κατακρημνίσεις
 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Υπόγειες καλωδιώσεις
 • Εσφαλμένοι σχεδιασμοί
 • Αστική ευθύνη αλλήλων
 • Μετακινήσεις εδαφών και βράχων
 • Ζημιές από οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές τρομοκρατικές ενέργειες

Επίσης κατά περίπτωση λόγω ιδιαιτερότητας του κάθε έργου:

 • Αστική ευθύνη προς τρίτους.
 • Ομαδικό προσωπικό ατύχημα.
 • Αστική ευθύνη μηχανημάτων κατά την λειτουργία τους.
 • Αστική ευθύνη εργοδότη για πέραν του Ι.Κ.Α υποχρεώσεις.

Ενδιαφέρομαι