Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Νομική Προστασία βραχυχρόνιας Μίσθωσης

Η Angelidis Insurance παρακολουθώντας την διαρκώς εξελισσόμενη αγορά των ακινήτων και προσπαθώντας να αντιληφθεί τις ανάγκες των καταναλωτών θέλει να σας παρέχει νομική ασφάλιση για την προστασία της βραχυχρόνιας μίσθωσης (περιπτώσεις Airbnb,Booking).

Η παρούσα νομική κάλυψη αφορά όσους ενοικιάζουν κατοικίες ή μέρος αυτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως η Booking, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού (Ν.4472/2017, ΠΟΛ. 1187/2017, ΠΟΛ. 1162/2018, ΠΟΛ. 1170/2018).

Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται κατοικίες που ενοικιάζονται για τουριστικούς λόγους, είτε αυτές είναι κύριες (μόνιμες) είτε είναι εξοχικές (δευτερεύουσες) ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε περισσότερες από 126.000 (στοιχεία από το Κέντρο Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών, 2018).

Η νομική προστασία του ιδιοκτήτη ή του εκάστοτε διαχειριστή της κατοικίας καλύπτεται για το ακίνητο το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο και προσδιορίζεται βάση του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».


Ενδιαφέρομαι