Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Κλοπή Χρηματοκιβωτίου

Η ασφάλιση κλοπής περιεχομένου χρηματοκιβωτίου σας παρέχει κάλυψη για τα μετρητά ή/και τις επιταγές ή/και τις λοιπές αξίες (συναλλαγματικές, ένσημα, χαρτόσημα) που ο ασφαλισμένος φυλάσσει στο χρηματοκιβώτιο/α που βρίσκονται στο γραφείο του.

Επίσης καλύπτονται οι κίνδυνοι της κλοπής συνέπειας διαρρήξεως ή/και της ένοπλης ληστείας.

Αναλυτικότερα:

  • Παρέχεται κάλυψη για τα μετρητά και της επιταγές που βρίσκονται εντός του χρηματοκιβωτίου του επαγγελματικού χώρου.
  • Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να είναι πακτωμένο.
  • Το εκάστοτε ασφάλιστρο ορίζεται κατά περίπτωση, βάσει των φυλασσομένων στο ασφάλιστρο χρηματοκιβώτιο μετρητών/αξιών, τον εκάστοτε τύπο χρηματοκιβωτίου και τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν στο χώρο.
  • Απευθύνεται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
  • Καλύπτονται οι κλοπές, διαρρήξεις και οι ένοπλες ληστείες.

Ενδιαφέρομαι