Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Νομική Προστασία Οδηγού & Οχήματος

Η νομική προστασία οχήματος και οδηγού παρέχει ασφάλιση και θεωρείται μια από τις σημαντικότερες καλύψεις για εσάς και το όχημά σας.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που δεν ευθύνεστε, έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε αποζημίωση για τη ενδεχόμενη ζημιά του οχήματός σας, αλλά και τις σωματικές βλάβες του οδηγού και των επιβαινόντων.

Ακόμη, αν εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα που συνεπάγετε τον τραυματισμό ή την απώλεια ζωής τρίτων, η νομική προστασία θα αναλάβει την υπεράσπισή σας στα ποινικά δικαστήρια.

Μάλιστα, έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε αποζημίωση σε διαφορές που σχετίζονται με εμπορικές συναλλαγές ή συμβάσεις που αφορούν το όχημά σας και που μπορεί να προκύψουν από την καθημερινότητά σας. Για παράδειγμα, καλύπτετε πιθανή ζημιά στο όχημά σας σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, η κακή επισκευή του οχήματός σας σε συνεργείο, κ.α.

Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο είδος ασφάλισης καλύπτει:

  • Δικηγορική αμοιβή
  • Σύνολο των δικαστικών εξόδων
  • Αμοιβές των δικαστικών επιμελητών
  • Δικαστική δαπάνη σε περίπτωση που επιδικαστεί στον αντίδικο

 

Για όλα τα παραπάνω έξοδα το όριο κάλυψης των δαπανών στην Ελλάδα είναι απεριόριστο, ενώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις χώρες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEOX) μέχρι 3.000€ ετησίως.


Ενδιαφέρομαι