Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών

Το πρόγραμμα ασφάλισης φαρμακοποιού καλύπτει την αστική ευθύνη έναντι τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή παραλήψεις του εκάστοτε φαρμακοποιού ή των προσώπων που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός του καθώς και της λειτουργίας του χώρου του φαρμακείου.

Η επαγγελματική αστική ευθύνη φαρμακοποιών καλύπτει τον ασφαλισμένο έναντι των ποσών που θα καταστεί αυτός νομικά υπεύθυνος να καταβάλλει για αποζημιώσεις, έξοδα και δαπάνες του ενάγοντος ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αξίωσης ή αξιώσεων που ενεργήθηκαν έναντι του ασφαλισμένου. Αυτές ενδέχεται να προέκυψαν από αμελή πράξη, λάθος, ή παράλειψη εκ μέρους του φαρμακοποιού.


Ενδιαφέρομαι