Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Η αστική ευθύνη προϊόντος είναι η ευθύνη που πρέπει να αναλαμβάνει κάθε επιχείρηση έναντι τρίτων για ζημίες που μπορούν να προκληθούν από τη χρήση προϊόντων που παράγει ή διακινεί.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος προστατεύει την ευθύνη της ασφαλιζόμενης επιχείρησης για τις συνέπειες που ενδέχεται να προκληθούν σε καταναλωτή ή κατασκευαστή (σωματικές βλάβες/θάνατο ή/και υλικές ζημιές), οι οποίες απορρέουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που διατέθηκαν παγκοσμίως.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αξιώσεων τρίτων αποτελούν:

  • Διαφυγόντα κέρδη.
  • Ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων/υλικές ζημιές.
  • Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης/ηθικής βλάβης.
  • Ιατρικά έξοδα (αμοιβές ιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπευτές, θεραπείες, νοσήλια, κλπ.)
  • Διάφορα έξοδα, όπως ιατρική περίθαλψη, χρήση ταξί ή ενοικιαζόμενου οχήματος, οικιακής βοηθού, αποκλειστικής νοσοκόμας, λήψης βελτιωμένης τροφής.

Ενδιαφέρομαι