Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Απιστίας Υπαλλήλων

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια έξαρση του οικονομικού εγκλήματος. Πέρα όμως από τις διαρρήξεις και τις ληστείες, συχνά οι επιχειρήσεις πέφτουν θύματα από τους ίδιους του υπαλλήλους τους.

Λόγω της θέσης τους παρατηρούνται φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας στα οποία ορισμένοι υπάλληλοι καταφέρνουν μόνοι τους ή σε συνεργασία με άλλα άτομα και εκτός της επιχείρησης να υπεξαιρέσουν μεγάλα οικονομικά ποσά πλαστογραφώντας υπογραφές και τιμολόγια, παραποιώντας έγγραφα και επιστρατεύοντας κάθε δυνατό μέσο για την επίτευξη οικονομικού οφέλους εις βάρους του εκάστοτε εργοδότη τους.

Η υπεξαίρεση ενός σημαντικού ποσού ενδέχεται να προκαλεί πρόβλημα ρευστότητας στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις τέτοια φαινόμενα έχουν οδηγήσει μακροχρόνια σε χρεοκοπία της επιχείρησης. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις αποτελεί το γεγονός ότι τέτοιου είδους γεγονότα αποκαλύπτονται πολύ αργότερα, όταν πλέον είναι αδύνατο να περιοριστούν οι επιπτώσεις αυτού του είδους της υπεξαίρεσης.  


Ενδιαφέρομαι