Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Συμβούλων Επιχειρήσεων

Το ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης συμβούλων επιχειρήσεων καλύπτει ρητά και αποζημιώνει αξιώσεις πελατών/τρίτων για ποσά που ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει λόγω παράλειψης που διέπραξε ή κατηγορείται ότι διέπραξε στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς επίσης και έξοδα πραγματογνωμοσύνης & νομικών δαπανών για διευθέτηση της αξιούσας αποζημίωσης.

Η ασφάλιση καλύπτει τις συνέπειες που ανάγονται σε ανεπαρκή γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, λανθασμένη συμβουλή σε πελάτη που οδήγησε σε οικονομική ζημιά ή έμμεσα διαφυγόντα κέρδη/απώλεια εγγράφων, πληροφοριών, δυσφήμιση παραβίαση εμπιστευτικότητας κλπ.


Ενδιαφέρομαι