Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης επιχειρήσεων απελευθερώνει τον επιχειρηματία από το άγχος και τις ευθύνες που απορρέουν από μια άτυχη στιγμή, η οποία μπορεί να συνεπάγεται και την καταβολή αποζημίωσης για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές προς τρίτους. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποζημιώνεται ο αντίδικος/παθόντας μέχρι το ανώτατο όριο ασφάλισης.

Το αντικείμενο της ασφάλισης αστικής ευθύνης είναι μεγάλο και βαρυσήμαντο. Σε μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των περιπτώσεων που αυτή η ασφάλιση συνεπάγεται, θα πρέπει να αναφέρουμε:

  • Γενική αστική ευθύνη
  • Αστική ευθύνη προϊόντος
  • Εργοδοτική αστική ευθύνη
  • Επαγγελματική αστική ευθύνη
  • Ευθύνη στελεχών διοίκησης

Ενδιαφέρομαι