Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών

Το επάγγελμα του λογιστή προϋποθέτει την συνεχή ενημέρωση και τροποποίηση των λογιστικών δεδομένων έτσι ώστε αυτά να είναι παραλληλισμένα με τις συνεχώς τροποποιημένους εγκυκλίους.

Η ασφάλιση αναλαμβάνει να καλύψει τον ασφαλισμένο για την επαγγελματική αστική του ευθύνη έναντι τρίτων καθώς και για κάθε πιθανή αξίωση τρίτου μέχρι των ορίων ευθύνης που συμφωνούνται με την ασφαλιστική σύμβαση που έχει επιλέξει.

Οι καλύψεις αυτής της ασφάλισης περιλαμβάνει καλύψεις σε περιπτώσεις:

  • Απώλειας εγγράφων.
  • Δυσφήμιση/Συκοφαντία.
  • Πλημμελή άσκηση του επαγγέλματος.
  • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή.
  • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων/παραβίαση προσωπικού απορρήτου.
  • Μη τήρηση των προθεσμιών, ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων, μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς.

Ενδιαφέρομαι