Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Τεχνικών Έργων

Η ασφάλιση τεχνικών έργων καλύπτει όλες τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά την τέλεση του κατασκευαστικού έργου. Με την ασφάλιση τεχνικών έργων θα είστε καλυμμένοι για ανεπιθύμητες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν.

Παρακάτω αναλύουμε μερικές από τις καλύψεις που δίνατε να καλύψει η ασφάλιση τεχνικών έργων. Αναλυτικότερα, καλύπτονται:

  • Εξάπλωση πυρκαγιάς.
  • Έξοδα αποκομιδής ερειπίων.
  • Ζημιές από εργασίες κατεδάφισης.
  • Ζημιές από αμέλεια ή κακόβουλη ενέργεια.
  • Ζημιές από αγωγούς ύδρευσης ή αποχέτευσης.
  • Ζημιές από φόρτωση και εκφόρτωση οχημάτων.
  • Ζημιές από την χρήση μηχανημάτων έργου (σκαπτικών, μηχανημάτων ρίψης μπετόν).
  • Ατυχήματα από εργασίες ανέγερσης οικοδομής, χρωματισμού, ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης.
  • Αστική ευθύνη εργοδότη προς τους ΙΚΑ εργαζομένους για σωματικές βλάβες ή θάνατο από εργατικό ατύχημα.
  • Ζημιές από τη χρήση μη αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου, σκαλωσιών & ανυψωτικών.

Ενδιαφέρομαι