Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Μηχάνημα Έργου

Κάθε σύγχρονο έργο απαιτεί τη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού. Υπάρχουν όμως κίνδυνοι που μπορούν να επέλθουν από τη χρήση τέτοιων βαρέων ή μη μηχανημάτων.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που είναι πιθανό να προκύψουν αφορούν κακό χειρισμό, χρήση μη κατάλληλου εξοπλισμού, κακή συντήρηση ή πλημμελή/ελλιπή επίβλεψη.

Οι ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου είναι υποχρεωμένοι βάσει της νομοθεσίας να έχουν τα οχήματα τους ασφαλισμένα ως προς την αστική τους ευθύνη.


Ενδιαφέρομαι