Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Μη μηχανοκίνητα

Η ασφάλεια μη μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής αφορά σκάφη τα οποία δεν διαθέτουν μηχανή. Η κάλυψη αυτή δίδεται κυρίως σε μικρά σκάφη τύπου Optimist, Laser, 4.70, 4.20, Europe και τα συναφή.

Τα ασφάλιστρα ορίζονται κατά περίπτωση και επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως:

  • Το ολικό μήκος του ιστιοπλοϊκού.
  • Η ηλικία του σκάφους.
  • Η ύπαρξη μηχανής πάνω στο σκάφος.
  • Η ημερομηνία γέννησης του οδηγού.
  • Τα έτη κατοχής του διπλώματος του κάθε οδηγού.

Το συγκεκριμένο είδος ασφάλισης μπορεί να χορηγηθεί και σε ιδιώτες που συμμετέχουν σε αγώνες ανά την Ελλάδα καθώς και σε αγώνες που λαμβάνουν χώρα στο Εξωτερικό.

Εκδίδονται συμβόλαια ασφάλειας σκαφών αναψυχής μόνο με ετήσια διάρκεια, ανεξαρτήτως από την εκάστοτε περίοδο πλεύσης.

Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι ακύρωση ή επιστροφή ασφαλίστρων γίνεται μόνο σε περιπτώσεις πώλησης του σκάφους που θα συνοδεύεται από το πρότυπο ασφαλιστήριο του συμβολαίου μαζί με τη βεβαίωση ασφάλισης. Μάλιστα, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση του πωλητηρίου ή του ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης.


Ενδιαφέρομαι