Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Κάθε γιατρός οφείλει να βρίσκετε πάντα δίπλα στους ασθενείς του όταν και όποτε τον χρειάζονται. Παρά όμως τις καλές προθέσεις, μερικές φορές η έκβαση μιας ιατρικής επέμβασης, παρακολούθησης ή διάγνωσης, μπορεί να είναι δυσάρεστη για τον ασθενή επιφέροντας δυσάρεστες συνέπειες για τον ίδιο το γιατρό.

Το πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης ιατρών σας εξασφαλίζει μια ασφαλιστική κάλυψη και νομική υποστήριξη σε όλες τις ειδικότητες του ιατρικού κλάδου, ο οποίος και επωμίζεται καθημερινά τεράστιες ευθύνες.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης ιατρών είναι ένα επιμελώς μελετημένο και σύγχρονο πρόγραμμα που έρχεται να απελευθερώσει τα χέρια των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, παρέχοντάς τους κάλυψη αστικής ευθύνης για ενδεχόμενες αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσουν ασθενείς τους.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

  • Ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν στο χώρο του ιδιωτικού σας ιατρείου και για τα οποία φέρεται την ευθύνη.
  • Απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από πράξεις ή παραλήψεις που οφείλονται σε ιατρική αμέλεια.

Ενδιαφέρομαι