Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Κατοικία Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Airbnb

Η ασφάλιση κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb αποτελεί μια αναπτυσσόμενη κατηγορία ασφαλίσεων που σκοπό έχει να διασφαλίσει τον ιδιοκτήτη-οικοδεσπότη από την αστική του ευθύνη έναντι των ενοικιαστών καθώς και από πιθανές ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από την εκμετάλλευση του οικήματος.

Μια κατοικία που χρησιμοποιείται μέσω Airbnb και γενικότερα με τη μορφή βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορεί να του παρέχει καλύψεις σχεδόν αντίστοιχες με ένα συνηθισμένο οίκημα.

Αναλυτικότερα, καλύπτεται η ευθύνη του ασφαλισμένου για αποζημίωση σωματικών βλαβών ή/και υλικών ζημιών τρίτων, όσον αφορά περιστατικά που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το συγκεκριμένο είδος ασφάλισης είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μιας και προσφέρει:

  • Γρήγορη εκτίμηση ζημιών.
  • Προσιτό κόστος ασφάλισης.
  • Ολοκληρωμένη προστασία.
  • Άμεση καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας.
  • Ιδανικό συνδυασμό πολλαπλών καλύψεων για απρόβλεπτους κινδύνους.

Ενδιαφέρομαι