Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Οικοδομικών Έργων

Η ασφάλιση οικοδομικών έργων αφορά οποιαδήποτε κατασκευή οικοδομικού έργου, που παρέχει εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη και έχει να κάνει με όλα τα είδη οικοδομών, όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα.

Εξοχικές κατοικίες, διαμερίσματα, πολυκατοικίες, καταστήματα, μικρά ξενοδοχεία, προκατασκευασμένα σπίτια, ανεξάρτητα από τον αριθμό ορόφων που διαθέτουν.

Αυτό το είδος ασφάλισης απευθύνεται σε τεχνικές εταιρίες, υπεργολάβους οικοδομών, οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά και τους ιδιοκτήτες του έργου.

Ως τρίτοι ορίζονται οποιαδήποτε πρόσωπα δεν έχουν καμία σχέση με το εκτελούμενο έργο.

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει:

-       Ατυχήματα/σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και για τα οποία η ευθύνη θα βαραίνει τον ασφαλισμένο.

-       Εργοδοτική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του εργατοτεχνικού προσωπικού που υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν από εργατικό ατύχημα σύμφωνα με τα άρθρα 657 & 658 Α.Κ.


Ενδιαφέρομαι