Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Μεσίτη Ακινήτων

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης μεσίτη καλύπτει τις αξιώσεις τρίτων για ποσά τα οποία ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει λόγω εξ αμελείας λάθους ή παράλειψης που διέπραξε ή φέρεται να διέπραξε κατά την τέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, καλύπτει:

  • Δαπάνες υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της εκάστοτε κατηγορίας.
  • Αξιώσεις αποζημίωσης πελάτη ή τρίτου που εκτιμά ότι υπέστη οικονομική ζημία από υπηρεσίες που του παρείχε ο ασφαλισμένος μεσίτης ακινήτων.
  • Τα έξοδα και τις δαπάνες για νομικές έρευνες – πραγματογνωμοσύνη – διαμεσολάβηση ή διαιτησία για τις ανάγκες διεκπεραίωσης εξωδικαστικών υποθέσεων.

Επιπλέον, με βάση ειδικούς όρους, καλύπτονται:

-Αξιώσεις αποζημίωσης για απώλειες εγγράφων και πληροφοριών.

-Αξιώσεις αποζημίωσης τρίτων για λόγους συκοφαντίας ή δυσφήμισης.

-Αξιώσεις αποζημίωσης για παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, απορρήτου ή προσωπικών δεδομένων.


Ενδιαφέρομαι