Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Ασφάλεια Πυρός και λοιπών κινδύνων

Η ασφάλιση πυρός και λοιπών κινδύνων προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας και τους ανθρώπους σας, από τους πιο συχνούς κινδύνους.

Τα σύγχρονα επιχειρηματικά δεδομένα επιβάλλουν την ανάγκη για ασφαλιστική επιχειρηματική κάλυψη που θα είναι δίπλα σας σε καταστάσεις απόδοσης ευθυνών που έχουν να κάνουν με τη φύση και τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Κατά κύριο λόγο, αυτή η ασφάλιση περιλαμβάνει την κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής σας έναντι πυρών και λοιπών κινδύνων και σε μερικές περιπτώσεις καλύπτεται και η απώλεια εσόδων και κερδών.


Ενδιαφέρομαι