Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Υδραυλικού

Η ασφάλεια επαγγελματικής αστικής ευθύνης υδραυλικού καλύπτει την αστική ευθύνη του επαγγελματία έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά που θα είναι υπόχρεος να καταβάλει, βάση νόμου, ως αποζημίωση για τις αξιώσεις που εγείρονται εις βάρος του.

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει την εκ νόμου αστική ευθύνη του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών κατασκευής, ανακαίνισης, αντικατάστασης και επιδιόρθωσης από τον ασφαλισμένο για ενδεχόμενες ζημιές (υλικές ή σωματικές βλάβες) που ενδέχεται να προκύψουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει η υπαιτιότητα να βαραίνει τον ασφαλισμένο και τα πρόσωπα που έχει στην υπηρεσία του μιας και αναφερόμαστε στα συμβάντα που είναι πιθανό να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Αναλυτικότερα, καλύπτονται:

  • Αμελείς πράξεις ή παραλήψεις δικών σας ή υπαλλήλων σας κατά τη διάρκεια των εργασιών
  • Αξιώσεις για λανθασμένη μελέτη του έργου

Ενδιαφέρομαι