Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Ασφάλεια Πλοίων

Η ασφάλιση πλοίων ασφαλίζει το πλωτό ναυπήγημα σε όλες τις φάσεις της ζωής του, από την κατασκευή του με την ασφάλιση όλων των επιμέρους σταδίων μέχρι τη μέρα που θα οδηγηθεί το πλοίο σε διάλυση.

Σε αυτή τη λογική, τα ασφαλιστική προϊόντα που αφορούν την ασφάλιση πλοίων ταξινομούνται κατά το στάδιο όπου το πλοίο βρίσκεται:

  1. Περίοδο Κατασκευής: η ασφάλιση περιλαμβάνει και τις δοκιμές εν πλω.
  2. Παραμονή στο λιμάνι: σε περιπτώσεις που το σκάφος είναι σε μόνιμη ακινησία, ή διανύει μια μεγάλη περίοδο επισκευής εν πλω.
  3. Συνήθης ναυσιπλοΐα: παρέχεται κάλυψη τύπου «κατά παντός κινδύνου». Στην κάλυψη περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι κατά τη ναυσιπλοΐα καθώς και η αστική ευθύνη.

Ενδιαφέρομαι