Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Νομική Προστασία Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής

Το πακέτο «Νομικής Προστασίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής της Angelidis Insurance» περιλαμβάνει ενδεικτικά τις κάτωθι περιπτώσεις:

Ποινική Νομική Προστασία: Υπεράσπιση του ασφαλισμένου ιδιοκτήτη και των συν-επιβαινόντων στα αρμόδια ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο, για περιπτώσεις όπως ενδεικτικά:

α) τραυματισμό ή θάνατο λουόμενου ή ψαρά από αμέλεια με το σκάφος,

β) ρύπανση της θάλασσας,

γ) επικίνδυνη οδήγηση,

δ) οδήγηση κοντά στην παραλία,

ε) έλλειψη σωστικών,

στ) μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ναυσιπλοΐα, τον ελλιμενισμό, την καθέλκυση, την παραβολή, την ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση και άλλες περιπτώσεις.

 

Νομική Προστασία Αποζημίωσης: Διεκδίκηση εξώδικα και δικαστικά των αξιώσεων του ασφαλισμένου εναντίον υπαιτίου ή της ασφαλιστικής του εταιρείας για περιπτώσεις όπως:

α) σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σαυτόν ή στους συν-επιβαίνοντες από υπαιτιότητα τρίτου,

β) απαιτήσεις για ζημίες που προκάλεσαν τρίτοι στο ασφαλισμένο του σκάφος, κατά τον πλου, την παραβολή, τον απόπλου, την αγκυροβόληση, την ρυμούλκηση κ.α.

 

Το ασφαλιστήριο νομικής προστασίας σκαφών αναψυχής καλύπτει για λογαριασμό του ασφαλισμένου τις δικηγορικές αμοιβές, τα δικαστικά έξοδα, τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών, τις αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων καθώς και την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, έως του ασφαλιστικού ποσού του εκάστοτε συμβολαίου.


Ενδιαφέρομαι