Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Ασφάλεια ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων

Η ασφάλεια μη επικίνδυνων αποβλήτων είναι υποχρεωτική για όσους επαγγελματίες τα χρησιμοποιούν.

Αναλυτικότερα η ασφάλιση αυτή είναι αναγκαία βάση του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α/20) με στόχο τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας σχετικά με το περιβάλλον και την ενσωμάτωση του στην ελληνική νομοθεσία, βάση των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Η ασφάλιση καλύπτει την αστική ευθύνη του συλλέκτη μεταφορέα και θα πρέπει να καλύπτει τρίτους σχετικά με την υποχρέωση του να επαναφέρουν το περιβάλλον στην πρότερή του κατάσταση.


Ενδιαφέρομαι