Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Νομική Προστασία Διαχειριστή

Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται όλο και πιο εύκολη υπόθεση μέσω του προγράμματος ασφάλισης διαχειριστών πολυκατοικιών. Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει θέματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων εκ μέρους του διαχειριστή και αφορούν πράξεις, παραλήψεις ή παραβάσεις. Μάλιστα, προστατεύονται και οι κοινόχρηστοι χώροι και τα κοινόχρηστα αγαθά.

Παραδείγματα:

  • Εγείρεται αγωγή εναντίον ενοίκων ή συνιδιοκτητών που αρνούνται την καταβολή κοινοχρήστων.
  • Κατηγορίες για υγειονομικές παραβάσεις ή εξ’ αμελείας ποινικά αδικήματα του διαχειριστή που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων του.
  • Παράδοση ελλιπούς φορτίου πετρελαίου ή κακής ποιότητας που είναι πιθανό να προκαλέσει πιθανές φθορές στον λέβητα.
  • Διαφορές ως προς τη τιμή ή την ποιότητα εργασία ελαιοχρωματισμού κοινοχρήστων χώρων κλπ.
  • Ελλαττωματική παραλαβή ή εγκατάσταση καυστήρα προσφάτως αγορασμένου καυστήρα για τις ανάγκες της πολυκατοικίας.
  • Ζημίες σε κοινόχρηστους χώρους από υπαιτιότητα τρίτων και πιθανής αγωγής εις βάρος του διαχειριστή.
  • Ένοικοι ή συνιδιοκτήτης κωλυσιεργεί στην καταβολή δαπάνης αντικατάστασης σωληνώσεων, βαφής των κτιρίων, μονώσεως της ταράτσας κλπ.

 


Ενδιαφέρομαι