Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων

Η ευθύνη κάθε επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες ορίζεται από το Νόμο 2251/94 περί προστασίας καταναλωτών και συμπληρώνεται από τον Νόμο 3587/2007. Όπως αναφέρει ρητά το άρθρο 8: Ο πάροχος υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για ζημιά περιουσίας ή ψυχική βλάβη, ενέργειες ή παραλήψεις που είναι παράνομες και έκνομες κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή.

Η ασφάλιση αφορά καλύψεις αξιώσεων αποζημίωσης για θετικές ή αποθετικές ζημιές (διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη κλπ.) από λάθη ή παραλήψεις παροχής υπηρεσιών ηλεκτρολόγου. Ο ηλεκτρολόγος, ο οποίος υπογράφει μια μελέτη, επιβλέπει εργασίες ή/και υπογράφει το «καλώς έχει» των εκάστοτε ηλεκτρολογικών εργασιών (π.χ. πρωτόκολλο ελέγχου, τεχνική έκθεση παράδοσης έργου, Υ.Δ.Κ.Ε., κλπ.) που διενεργήθηκαν από δικό του συνεργείο ή από κάποιον άλλο εργολάβο ηλεκτρολόγο.

Τα οφέλη που απορρέουν από αυτό το είδος της ασφάλισης είναι πολλά και σημαντικά:

  • Αποφυγή δυσάρεστων οικονομικών εκπλήξεων.
  • Αίσθημα σιγουριάς και ασφαλείας προς τους πελάτες.
  • Εξασφάλιση και σιγουριά για την βιωσιμότητα της επιχείρησης.
  • Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες.

Ενδιαφέρομαι