Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Αστική Ευθύνη Ιδιώτη - Οικογενειάρχη

Όσο η καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο απαιτητική, τόσο και οι ευθύνες ενός οικογενειάρχη αυξάνονται συνεχώς. Ακόμα και από τις απλές, καθημερινές πράξεις υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθείτε στην θέση του κατηγορούμενου και να υποχρεούστε να καταβάλετε αποζημίωση σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, για πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια δική σας ή των αγαπημένων σας προσώπων.

Απλά σκεφτείτε πόσο πιθανό είναι το ανέμελο παιχνίδι των παιδιών σας να έχει ως θύμα το σπασμένο τζάμι του γειτονικού σας σπιτιού.

Η αστική ευθύνη οικογενειάρχη καλύπτει όλες αυτές τις περιπτώσεις καθώς και σοβαρότερες εξ΄ αυτών με αποτέλεσμα να μην σας επιβαρύνει κανένα απρόσμενο κόστος από τυχόν ατυχήματα.

Η ασφάλιση αυτή μεριμνά για τυχόν πρόκληση σωματικών βλαβών ή/και υλικών ζημιών προς τρίτους ή ακόμα και απώλεια ζωής, που ενδέχεται να προκληθεί από πράξεις ή παραλείψεις δικές σας και των μελών της οικογένειάς σας. Πρακτικά λοιπόν, η παρούσα ασφάλιση καλύπτει όλα τα φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.


Ενδιαφέρομαι