Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Νομική Προστασία Ακινήτου

Η νομική ασφάλιση προστασίας ακινήτου παρέχεται στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, καταστημάτων και οικοπέδων για την επίλυση διαφορών, μεταξύ άλλων, με τους ενοικιαστές τους, που προέρχονται από αναπροσαρμογή ενοικίου, μη καταβολή ενοικίου, ζημιές στο διαμέρισμα ή στο κατάστημα, αγωγή εξώσεων κλπ.

Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη πληρώνει για εσάς τις δικηγορικές αμοιβές, τα δικαστικά έξοδα, τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών, την ενδεχόμενη επιδικασθείσα στον εκάστοτε αντίδικο δικαστική δαπάνη και τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων. 

Παρέχετε κάλυψη:

  • για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης
  • για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγοριών που αναφέρονται στην παράβαση εξ’ αμελείας ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο ακίνητο
  • στις διαφορές μεταξύ όμορων ιδιοκτησιών
  • σε περίπτωση διαφορών από μισθωτικές συμβάσεις
  • σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις εφ’ όσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος και προκύπτουν από το ασφαλισμένο ακίνητο.

Ενδιαφέρομαι