Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Νομική Προστασία Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Η ασφάλιση νομικής προστασίας ιδιωτικών υπαλλήλων προστατεύει την επαγγελματική δραστηριότητα και μόνο όσους φέρουν την ιδιότητα του ως ιδιωτικού υπαλλήλου με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Η ασφάλιση καλύπτει:

  • Εργασιακές διαφορές, όπως απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, κρίσεις, προαγωγές, βλαπτικές μεταβολές, διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο ασφάλισης, απολογίες, ΕΔΕ, υπηρεσιακές αναφορές ή μη, παρακράτηση μισθού, λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, απόλυση χωρίς αποζημίωση, απόλυση χωρίς αιτία, δικαιώματα αδείας, αναπαύσεων, μεταθέσεων καθώς και αποζημίωσης από εργατικό ατύχημα.
  • Υποβολή μήνυσης.
  • Ποινική νομική προστασία.
  • Νομικές συμβουλές.

Ενδιαφέρομαι