Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Νομική Προστασία Λογιστών

Η ασφάλιση νομικής προστασίας λογιστών και φοροτεχνικών αφορά τις ποινικές και αστικές ευθύνες τους έναντι των πελατών τους, σύμφωνα με την οδηγία 2009/123 της Ε.Ε.

Μάλιστα, είναι υπόλογοι ως προς το νόμο Ν.3842/2010 ο οποίος προβλέπει κυρώσεις σε περιπτώσεις:

  • Πειθαρχικές (Αφαίρεση αδείας, κλείσιμο γραφείου)
  • Διοικητικές (Υψηλά πρόστιμα από 3.000€ έως 30.000€)
  • Ποινικές (Φυλάκιση 1-10 έτη)

Το πρόγραμμα νομικής προστασίας λογιστών παρέχεται στους ασφαλισμένους λογιστές για περιπτώσεις:

-Υπεράσπισης σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας για εξ’ αμελείας παράβαση των ποινικών διατάξεων και της ισχύουσας νομοθεσίας.

-Παραφύλαξης έννομων συμφερόντων με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν

-Προσεπίκλησης της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο Α.Ε., ασφαλιστικής εταιρίας

-Απόκρουσης αγωγής για πράξεις ή παραλήψεις σε θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος.


Ενδιαφέρομαι