Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Ασφάλεια Νομικής υποστήριξης Μεταφορέα

Η ασφάλιση νομικής ευθύνης μεταφορέα θα πληρώσει το ποσό για το οποίο ο ασφαλισμένος θα καταστεί νομικά υπεύθυνος να πληρώσει ως αποζημίωση για φυσική απώλεια ή ζημιά στα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά. Σε αυτήν, περιλαμβάνεται και η φόρτωση/εκφόρτωση και καλύπτεται η ευθύνη των εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό την επιμέλεια του αντισυμβαλλομένου.

Η ασφάλεια νομικής υποστήριξης καλύπτει:

  • Ευθύνη για απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα που επιβάλλονται στον μεταφορέα.
  • Καθορισμένη κάλυψη για εμπορεύματα που μεταφέρονται με κίνδυνο του ιδιοκτήτη.
  • Κάλυψη που έχει ρυθμιστεί ειδικά για την κάλυψη συμβάσεων δηλωμένης αξίας ή δηλωμένων όρων
  • Κόστος μετά τη διαπίστωση μιας έγκυρης αξίωσης και έως ένα καθορισμένο όριο, για την αφαίρεση και την εκκαθάριση των συντριμμιών μετά από ένα ατύχημα και εγκρίνει δαπάνη για ενδεχόμενη απώλεια για την οποία θα είστε νομικά υπεύθυνοι.

Ενδιαφέρομαι