Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

Στην εποχή μας ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη της επιχείρησης που μαζί με το προσωπικό εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της.

Στα συμβόλαια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού συνήθως καλύπτονται:

 

  • Ιατρικός εξοπλισμός.
  • Δορυφορικά συστήματα.
  • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
  • Άμεση ή έμμεση επίδραση κεραυνού.
  • Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (μηχανήματα, ραντάρ).
  • Πτώση και θραύση ηλεκτρονικού εξοπλισμού λόγω σεισμού.
  • Εξοπλισμός Γραφείου (Η/Υ, Servers, φωτοτυπικά και τηλεφωνικά κέντρα).
  • Έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγγραφής δεδομένων λόγω απώλειας από βλάβη ή διακοπή της επιχείρησης.

Ενδιαφέρομαι