Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101
  • Aug 22, 2019

Ασφάλεια Υγείας

Νοσοκομειακή κάλυψη Καλύπτουμε το 100% της δαπάνης νοσηλείας (έως του ποσού που αναφέρεται στην περιγραφή του προγράμματός σας) σε περίπτωση νοσηλείας στην Ελλάδα, σε λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελβετία. Επιπλέον, καλύπτουμε νοσηλεία σε Αμερική, Καναδά και στον υπόλοιπο κόσμο. 

  • Aug 22, 2019

Ασφάλεια Ζωής

Η Ασφάλεια Ζωής είναι μια βασική ασφάλεια, η οποία καλύπτει τον κίνδυνο της απώλειας ζωής. Συγκεκριμένα, καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους αν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο και μέχρι την ηλικία των 75 ετών. Η κάλυψη

  • Aug 22, 2019

Αποταμίευση

Οικονομικός Προγραμματισμός Η πρόταση μας βασίζεται στην μεταφορά κεφαλαίου από την παραγωγική ηλικία, στην ηλικία όπου τα χρήματα αυτά θα τα έχετε πραγματική ανάγκη, όταν ουσιαστικά το εισόδημα θα περιορίζεται και οι δαπάνες θα αυξάνονται.   Λόγοι Αποταμίευσης Σε πολύ μικρή ηλικία για μελλο