Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101
  • Mar 27, 2020

Ασφάλεια Ζωής

Η Ασφάλεια Ζωής είναι μια βασική ασφάλεια, η οποία καλύπτει τον κίνδυνο της απώλειας ζωής. Συγκεκριμένα, καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους αν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο και μέχρι την ηλικία των 75 ετών. Η κάλυψη

  • Mar 27, 2020

Αποταμίευση

Οικονομικός Προγραμματισμός Η πρόταση μας βασίζεται στην μεταφορά κεφαλαίου από την παραγωγική ηλικία, στην ηλικία όπου τα χρήματα αυτά θα τα έχετε πραγματική ανάγκη, όταν ουσιαστικά το εισόδημα θα περιορίζεται και οι δαπάνες θα αυξάνονται.   Λόγοι Αποταμίευσης Σε πολύ μικρή ηλικία για μελλο

  • Mar 27, 2020

Σύνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

Απαραίτητη Ιδιωτική Σύνταξη  Οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και οι απόλυτα χαμηλές παροχές έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο των συντάξεων. Μια συμπληρωματική σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα είναι πλέον απαραίτητη για να αυξήσει κάποιος το βαθμό αναπλήρωσης του εισοδ