Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Φορτηγό Δημοσίας Χρήσης

Η ασφάλεια φορτηγών δημόσιας χρήσης καλύπτει φορτηγά δημόσιας χρήσεως εθνικών και διεθνών μεταφορών, περιλαμβάνοντας κάλυψη για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Σωματικές Βλάβες έως 1.000.000€ ανά θύμα/ατύχημα
  • Υλικές Ζημιές έως 1.000.000€ ανά ατύχημα
  • Αστική Ευθύνη κατά τη μεταφορά έως 10.000€
  • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων έως 10.000€
  • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού και Πρωτοβάθμια Φροντίδα 15.000€
  • Νομικές Συμβουλές
  • Φροντίδα Ατυχήματος
  • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα (προαιρετικές καλύψεις)
  • Θραύση κρυστάλλων
  • Αστικής ευθύνη μεταφορά έναντι μεταφερόμενου εμπορεύματος

Ενδιαφέρομαι