Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Αστική Ευθύνη

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά.

Σε συνεργασία με αξιόπιστες εταιρείες οι οποίες πρωτοστατούν στον κλάδο και με μια σειρά προγραμμάτων και ασφαλιστικών πακέτων που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις επιλέγουμε το κατάλληλο πρόγραμμα έτσι ώστε να μπορέσετε να είστε ήσυχοι ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε κάποιον τρίτο, ο μηχανισμός εξυπηρέτησης των συνεργαζόμενων εταιρειών με ταχύτατες διαδικασίες και άμεση αποζημίωση, θα είναι δίπλα σας.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι σκόπιμες ενέργειες, αυτές δηλαδή που προέρχονται από δόλο, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν, γι' αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους από πράξη ή παράλειψή σας και είναι απόρροια αμέλειας.
Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τις οποίες καλύπτει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για ιδιώτες;
Αστική ευθύνη οικογένειας, για παράδειγμα στην περίπτωση που κάποιο παιδί της οικογένειας προκαλέσει ζημιά σε 3 άτομο κατά βάση υλική.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή καλέστε στο 6947735602


Ενδιαφέρομαι