Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει. Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά.
Σε συνεργασία με αξιόπιστες εταιρείες οι οποίες πρωτοστατούν στον κλάδο και με μια σειρά προγραμμάτων και ασφαλιστικών πακέτων που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις επιλέγουμε το κατάλληλο πρόγραμμα έτσι ώστε να μπορέσετε να είστε ήσυχοι ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε κάποιον τρίτο, ο μηχανισμός εξυπηρέτησης των συνεργαζόμενων εταιρειών με ταχύτατες διαδικασίες και άμεση αποζημίωση, θα είναι δίπλα σας.
Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι σκόπιμες ενέργειες, αυτές δηλαδή που προέρχονται από δόλο, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν, γι' αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους από πράξη ή παράλειψή σας και είναι απόρροια αμέλειας.
 
Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τις οποίες καλύπτει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για επιχειρήσεις;
 
Οι βασικές κατηγορίες των προϊόντων Αστικής Ευθύνης που προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική με απλές διαδικασίες και προσιτό κόστος είναι:
 
Γενική Αστική Ευθύνη
 •     Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων:
 •     Καταστημάτων
 •     Γραφείων
 •     Κέντρων Διασκέδασης
 •     Κινηματογράφων / Θεάτρων
 •     Σχολείων / Εκπαιδευτηρίων / Φροντιστηρίων
 •     Γυμναστηρίων
 •     Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου
 •     Ξενοδοχείων
 •     Ενοικιαζομένων Δωματίων
 •     Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων
 •     Αστική Ευθύνη Έργων
 • Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών Οικοδομών
 
Επαγγελματική Ευθύνη
Απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν κάλυψη για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ενδεικτικά προσφέρονται ειδικά προγράμματα κάλυψης ευθύνης:
 •     Ιατρού
 •     Φαρμακοποιού
 •     Δικηγόρου / Δικηγορικών Εταιριών
 •     Συμβολαιογράφου
 •     Μελετητή/Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού

Αστική Ευθύνη Προϊόντος
Απευθύνεται σε επιχειρηματίες που επιθυμούν κάλυψη από τις σωματικές βλάβες ή τις υλικές ζημιές που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή η χρήση ή η κατανάλωση ελαττωματικού προϊόντος. Ενδεικτικά η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει κάλυψη
 •     Κατασκευαστή
 •     Εισαγωγέα

για τις περισσότερες κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων.


Ενδιαφέρομαι