Παύλου Μελά 17, Θάσος  angelidis.asfaleies@yahoo.gr
 2593 023 101
  • ,

Αποταμίευση

Οικονομικός Προγραμματισμός

Η πρόταση μας βασίζεται στην μεταφορά κεφαλαίου από την παραγωγική ηλικία, στην ηλικία όπου τα χρήματα αυτά θα τα έχετε πραγματική ανάγκη, όταν ουσιαστικά το εισόδημα θα περιορίζεται και οι δαπάνες θα αυξάνονται.

 

Λόγοι Αποταμίευσης

  • Σε πολύ μικρή ηλικία για μελλοντική χρήση του κεφαλαίου στις σπουδές ή για έναρξη νέων εργασιών. 

  • Ολοκλήρωση κάποιου σημαντικού στόχου ζωής 

  • Συνταξιοδότηση. 

  • Κάλυψη αναγκών όταν το εισόδημα μειώνετε και τα έξοδα αυξάνονται. 

Αποταμίευση σε τράπεζα Vs Αποταμίευση μέσω Οικονομικού Συμβούλου 

  • Το καλύτερο εγγυημένο επιτόκιο της αγοράς 2,5% 

  • Βασικότερος λογος είναι ο οικονομικός προγραμματισμός με συγκεκριμένες καταβολές κάθε χρόνο με στόχο τη συγκέντρωση του επιθυμητού ποσού. 

  • Τα ασφάλιστρα δεν φορολογούνται όπως οι καταθέσεις, ενώ σε περίπτωση ολικής ανικανότητας εμείς με όρο που θα εμπεριέχεται στο συμβόλαιο θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε το ετήσιο ποσό αποταμίευσης έως και τη λήξη του συμβολαίου. 

  • Συμφωνημένο εξ αρχής εγγυημένο ποσό με επιστροφή των ασφαλίστρων σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου ή και συμμετοχή στις υπεραποδόσεις που μπορεί να προκύψουν από την τοποθέτηση των χρημάτων. 

  • Προστασία από τον πληθωρισμό 

Αξιόπιστη Πρόταση

Ο οικονομικός προγραμματισμός γίνεται σε συνεργασία με πολυεθνική εταιρεία με υψηλό περιθώριο φερεγγυότητας. Στη πλειοψηφία αυτών υπάρχει στρατηγική συνεργασία με τραπεζικό οργανισμό, με αποτέλεσμα οι καταθέσεις να είναι απόλυτα ασφαλής.